Các công cụ lập trình

CATIA V5R19 sp2 + full crack

CATIA V5R19 SP2 link Mediafire

CATIA là bộ sản phẩm hoàn chỉnh nhất của hãng Dassault systemes do IBM chịu trách nhiệm phân phối, nó có khả năng thiết kế, phân tích kết cấu, lập trình và gia công CNC. Bao gồm 06 Module phục vụ cho toàn bộ quá trình thiết kế, tính toán tối ưu và gia công trong lĩnh vực cơ khí
Đây là một phần mềm rất mạnh có khả năng giải quyết nhiều bài toán nên yêu cầu cấu hình máy tính phải đảm bảo.Các đối tượng mà CATIA có khả năng làm việc là:
- Thiết kế cơ khí: Thiết kế chi tiết và các cơ cấu tổ hợp các sản phẩm dập tấm, bề mặt và khung dây, thiết kế khuôn, thiết kế tàu thuỷ, ô tô, máy bay v.v…
- Thiết kế các kiểu dáng hình học 3D với những mặt cong bất kỳ.
- Phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM).
- Gia công CNC.
- Thiết kế nhà xưởng.
- Thiết kế hệ thống điện, điện tử, thủy lực.
- Mô phỏng động học.


DOWNLOAD: pass for MF links: vtechco.org

CD1:
http://www.mediafire.com/?zijijojnbmu
http://www.mediafire.com/?mzn52jy0lzy
http://www.mediafire.com/?tkdmoyizzyw
http://www.mediafire.com/?ggkiwa43nwh
http://www.mediafire.com/?dwk3mezyorx
http://www.mediafire.com/?jjivymwzujf
http://www.mediafire.com/?jnznzzjmjdx
http://www.mediafire.com/?5hmumiyitmn
http://www.mediafire.com/?drd5ygy5tnj
http://www.mediafire.com/?td3oy2jmy2g
http://www.mediafire.com/?w0iz1dmmito
http://www.mediafire.com/?3tt4qdjgdol
http://www.mediafire.com/?xzymzd42aja
http://www.mediafire.com/?injfvznyziz
http://www.mediafire.com/?wi4vzxc3yyj
http://www.mediafire.com/?tz0zhehnnjb
http://www.mediafire.com/?umejgrenjjt
http://www.mediafire.com/?dnmktl4hzzt
http://www.mediafire.com/?3nk1mnag2j0
http://www.mediafire.com/?vn0ggkjymyi
http://www.mediafire.com/?xiymgd4mtym
http://www.mediafire.com/?gm0ydnw0gyu
http://www.mediafire.com/?lgffz5zd4zi
http://www.mediafire.com/?dwnanuz0kge
http://www.mediafire.com/?m2on5xtm4zy
http://www.mediafire.com/?rjgmmhyeymi


CD2:
http://www.mediafire.com/?zew5dj5hyzm
http://www.mediafire.com/?jomtmm2ymmk
http://www.mediafire.com/?zmjtvh2nhmz
http://www.mediafire.com/?lyztkz3ltjm
http://www.mediafire.com/?wtn1wnmzttd
http://www.mediafire.com/?dj4ni0jxjcw
http://www.mediafire.com/?nk25zzji5mk
http://www.mediafire.com/?fn0twmjjaqx
http://www.mediafire.com/?xztzidh5tzn
http://www.mediafire.com/?mtmydf4zqtr
http://www.mediafire.com/?tnnyhneyn3y
http://www.mediafire.com/?2lz5fwg5god
http://www.mediafire.com/?z4y2j1wym0z
http://www.mediafire.com/?ymmm3ydzzjy

theo: vtechco.org

http://www.mediafire.com/?m15n0cjojfm