Phần mềm tiện ích

RSSOwl

Dung lượng: 4.89 MB
Hỗ trợ: Windows 98/Me/NT/2000/XP, Java Virtual Machine 1.4.1
Bản quyền: Dùng thử

RSSOwl thu thập các dữ liệu từ các site đáp ứng các tin RSS được gọi là những công cụ đọc tin dạng RSS hoặc là những “công cụ tập hợp tin”. RSSOwl là một ứng dụng như thế. RSSOwl cho phép bạn thu thập, tổ chức, cập nhật và lưu trữ các thông tin từ bất kỳ nguồn đáp ứng nào theo giao diện tiện lợi và dễ sử dụng, lưu các thông tin chọn lựa ở nhiều định dạng để xem offline, chia sẻ và còn nhiều tính năng khác nữa. Rất dễ cấu hình, có nhiều ngôn ngữ và một điểm nổi trội hơn hết: là một nền tảng độc lập.