Phim Bộ

[RS] và [MF] những cuộc phiêu lưu của sinbad
Season 1

1. The Return of Sinbad_1
http://www.megaupload.com/?d=LVTTGLFP
http://www.megaupload.com/?d=18L3BTD7
http://www.megaupload.com/?d=EK4N2Q6H
http://www.megaupload.com/?d=IRH8CG9J
http://www.megaupload.com/?d=RLZ1L2KL
http://www.megaupload.com/?d=Y8YPYIDE
http://www.megaupload.com/?d=0ASMKF9X
http://www.megaupload.com/?d=6PS62997

2. The Return of Sinbad_2
http://www.megaupload.com/?d=ZP0O237C
http://www.megaupload.com/?d=EE5W392J
http://www.megaupload.com/?d=41Y8P89I
http://www.megaupload.com/?d=5EWVRA3V
http://www.megaupload.com/?d=UONXU0T7
http://www.megaupload.com/?d=O1DL1DMX
http://www.megaupload.com/?d=2SQHSRTE
http://www.megaupload.com/?d=P3JFNOSQ

3. The Beast Within
http://www.megaupload.com/?d=XI8EYCTS
http://www.megaupload.com/?d=RIJP2P6E
http://www.megaupload.com/?d=SRBSWVBS
http://www.megaupload.com/?d=DX1TPFOK
http://www.megaupload.com/?d=6R8UGLQP
http://www.megaupload.com/?d=0QKK76Y4
http://www.megaupload.com/?d=LZDUJG9G
http://www.megaupload.com/?d=V5FML0DI

4. Still Life
http://www.megaupload.com/?d=R61FSQSA
http://www.megaupload.com/?d=KTR3OQ8K
http://www.megaupload.com/?d=YB1GBO2A
http://www.megaupload.com/?d=KTLZZTZ9
http://www.megaupload.com/?d=MH0PK5G0
http://www.megaupload.com/?d=OQ62WMHS
http://www.megaupload.com/?d=3IUVMP90
http://www.megaupload.com/?d=HHHW0LU9

5. The Ronin
http://www.megaupload.com/?d=WVH8RPOT
http://www.megaupload.com/?d=L6DSGW37
http://www.megaupload.com/?d=3G1OQVGU
http://www.megaupload.com/?d=CW6I212Y
http://www.megaupload.com/?d=HA8HAW0S
http://www.megaupload.com/?d=NG73POXV
http://www.megaupload.com/?d=N71FRZ6V
http://www.megaupload.com/?d=0YA1IV64

6. Little Miss Magic
http://www.megaupload.com/?d=YC7RUTVA
http://www.megaupload.com/?d=0V2ENFZG
http://www.megaupload.com/?d=D2IFPRQ0
http://www.megaupload.com/?d=Z3FQS43P
http://www.megaupload.com/?d=ISS1D3RD
http://www.megaupload.com/?d=612P92HJ
http://www.megaupload.com/?d=VCZH4GFD
http://www.megaupload.com/?d=L2HWC8DN

7. King Firouz
http://www.megaupload.com/?d=3S72DTTW
http://www.megaupload.com/?d=WSLAP36B
http://www.megaupload.com/?d=LCV002R4
http://www.megaupload.com/?d=TA7RXHL0
http://www.megaupload.com/?d=7HYIAWPO
http://www.megaupload.com/?d=RB1D14ZS
http://www.megaupload.com/?d=6CK7REXN
http://www.megaupload.com/?d=3US0P59S

8. The Ties That Bind
http://www.megaupload.com/?d=W2JZA35A
http://www.megaupload.com/?d=98NIV9S3
http://www.megaupload.com/?d=V5RL1EEB
http://www.megaupload.com/?d=4DM6Y9IB
http://www.megaupload.com/?d=3ZAJX3WF
http://www.megaupload.com/?d=2TD9TEQ8
http://www.megaupload.com/?d=M297SKOJ
http://www.megaupload.com/?d=1Q8KVKT5

9. Double Trouble
http://www.megaupload.com/?d=BTG3MD8S
http://www.megaupload.com/?d=HIRTYW3I
http://www.megaupload.com/?d=F9TFLQ9V
http://www.megaupload.com/?d=BIHIKLKG
http://www.megaupload.com/?d=V8ITUDPO
http://www.megaupload.com/?d=8R2I1PM9
http://www.megaupload.com/?d=2SMBU3D8
http://www.megaupload.com/?d=F411X2DW

10. Conundrum
http://www.megaupload.com/?d=TNMRF5AJ
http://www.megaupload.com/?d=0763GTXB
http://www.megaupload.com/?d=6DU4XDHJ
http://www.megaupload.com/?d=GJ14I59M
http://www.megaupload.com/?d=AKBWAPMW
http://www.megaupload.com/?d=W0SZQIZA
http://www.megaupload.com/?d=VEOU0WN9
http://www.megaupload.com/?d=0NMJRBWH

11. The Prince Who wasn't
http://www.megaupload.com/?d=E9LSR7TD
or http://www.megaupload.com/?d=HH2ZWPXD
http://www.megaupload.com/?d=H6MOVHM2
http://www.megaupload.com/?d=ARH5HQ61
http://www.megaupload.com/?d=UFOU0J3O
http://www.megaupload.com/?d=MOH6DLOO
http://www.megaupload.com/?d=MLCJGVSZ
http://www.megaupload.com/?d=VPJZYJ9Z
http://www.megaupload.com/?d=JPTSYFK4

12. Village Vanishes
http://www.megaupload.com/?d=EVQO10YD
http://www.megaupload.com/?d=RWF2ZPZT
http://www.megaupload.com/?d=IIQ1XTIY
http://www.megaupload.com/?d=5MB2U8B9
http://www.megaupload.com/?d=4FU4PZ3G
http://www.megaupload.com/?d=22JSB81W
http://www.megaupload.com/?d=WBTTJDNM
http://www.megaupload.com/?d=6ISU9EV6

13. Masked Marauders
http://www.megaupload.com/?d=TDB7M7GP
http://www.megaupload.com/?d=S7WPDYD6
http://www.megaupload.com/?d=SPRTNRHQ
http://www.megaupload.com/?d=PQ0BXKH5
http://www.megaupload.com/?d=YZ2OE6JJ
http://www.megaupload.com/?d=BC8R93V3
http://www.megaupload.com/?d=H0OD1FIV
http://www.megaupload.com/?d=672E6BNQ

14. The Ghoul's Tale
http://www.megaupload.com/?d=NHCB9BZP
http://www.megaupload.com/?d=72YFLDIN
http://www.megaupload.com/?d=6UV5ESHG
http://www.megaupload.com/?d=69Q9BBPL
http://www.megaupload.com/?d=VHPQYJH4
http://www.megaupload.com/?d=D4EAKJPS
http://www.megaupload.com/?d=VTTCHRJS
http://www.megaupload.com/?d=LH4W7G1U

15. The Rescue
http://www.megaupload.com/?d=X6T5AQVF
http://www.megaupload.com/?d=V01ZRZ6V
http://www.megaupload.com/?d=LIYZ0U4F
http://www.megaupload.com/?d=ZEVFG5MH
http://www.megaupload.com/?d=QLOTVCDX
http://www.megaupload.com/?d=RCQ6F67A
http://www.megaupload.com/?d=5BEGOEJ3
http://www.megaupload.com/?d=A2VA326X

16. The Eyes Of Kratos
http://www.megaupload.com/?d=SSGO7V7B
http://www.megaupload.com/?d=XIRGXBXH
http://www.megaupload.com/?d=KQ07M237
http://www.megaupload.com/?d=MWYN7T9V
http://www.megaupload.com/?d=TY0JS32P
http://www.megaupload.com/?d=L1X9BDAZ
http://www.megaupload.com/?d=O4SWLFA0
http://www.megaupload.com/?d=PA0BIRBB

17. The Bully
http://www.megaupload.com/?d=J29A2LDU
http://www.megaupload.com/?d=VMYD2AMZ
http://www.megaupload.com/?d=TNMK6SNS
http://www.megaupload.com/?d=9TH1YLBR
http://www.megaupload.com/?d=09Q4BG2C
http://www.megaupload.com/?d=8LITY882
http://www.megaupload.com/?d=NZSIB6JX
http://www.megaupload.com/?d=Y424TBS3

18. Monument
http://www.megaupload.com/?d=VPUWY5ER
http://www.megaupload.com/?d=63USC0JZ
or http://www.megaupload.com/?d=RMMPRCL1
http://www.megaupload.com/?d=RULDU90S
http://www.megaupload.com/?d=MCOIGBB9
http://www.megaupload.com/?d=1Y8KICQA
http://www.megaupload.com/?d=SZD26HWK
http://www.megaupload.com/?d=3QY2NB1A
http://www.megaupload.com/?d=12I3VLAO

19. Trickster
http://www.megaupload.com/?d=FMJ0N3AO
http://www.megaupload.com/?d=7C1NXB05
http://www.megaupload.com/?d=57GBZSUY
http://www.megaupload.com/?d=VEAENTNT
or http://www.megaupload.com/?d=8NV1SRE0
http://www.megaupload.com/?d=LPO0MKE6
or http://www.megaupload.com/?d=DOIN0SZ3
http://www.megaupload.com/?d=I3G9K11I
http://www.megaupload.com/?d=DVU5EIL8
http://www.megaupload.com/?d=QQEE5VGU

20. Siren's Song
http://www.megaupload.com/?d=V08U6BTS
http://www.megaupload.com/?d=6NURZT71
http://www.megaupload.com/?d=3B76ZRQU
http://www.megaupload.com/?d=P3A1VMHY
http://www.megaupload.com/?d=VV34YPXR
http://www.megaupload.com/?d=AILGPWZ5
http://www.megaupload.com/?d=CMLZ4NEY
http://www.megaupload.com/?d=W2Q2MFHD

21. Isle Of Bliss
http://www.megaupload.com/?d=WXQBL8Y7
http://www.megaupload.com/?d=OOP1E8Y5
http://www.megaupload.com/?d=TYB4G79M
http://www.megaupload.com/?d=CE92JA30
http://www.megaupload.com/?d=3TC48WPG
http://www.megaupload.com/?d=PHRGJ3WR
http://www.megaupload.com/?d=M0LFFAHU
http://www.megaupload.com/?d=DM9IF4A5

22. The Vengeance of Rumina
http://www.megaupload.com/?d=DIFZ5WQF
http://www.megaupload.com/?d=JH9F6RLR
http://www.megaupload.com/?d=7RW4GIAY
http://www.megaupload.com/?d=GM978IEJ
http://www.megaupload.com/?d=EKGL91IC
http://www.megaupload.com/?d=S78XX3VL
http://www.megaupload.com/?d=Q7J1EK4L
http://www.megaupload.com/?d=S92TNJ3Y

Season 2

http://adf.ly/1NtqL
Password:serienjunkies.org

Đây là link phim phần 1 và phần 2 nè các bạn

http://adf.ly/1NtiT